Homofobiterapi. En självhjälpsterapi för homo, bi och transfobi. Presenterad av West PrideHomofobiterapi. En självhjälpsterapi för homo, bi och transfobi. Presenterad av West Pride
En självhjälpsterapi för homo-, bi- och transfobi. Presenterad av West Pride.

En självhjälpsterapi i åtta delar

Homofobiterapi är en självhjälpsterapi i åtta delar. Speciellt utformad för dig som lider av symptom så som ilska, stress och oro i mötet med homo-, bi- och transpersoner.

Grundad i inlärnings- och kognitiv teori fungerar behandlingen som ett verktyg för att hantera negativa tankeprocesser och kroppsliga reaktioner. Målet med terapin är att råda bot på skadliga fördomar samt att möjliggöra ett liv med mindre rädsla, mer frihet och glädje.

steg 8

Steg 8: Att fortsätta leva utan homo-, bi- och transfobi

När du tänker tillbaka på hur det var innan terapin började. Upplever du dig som mindre irriterad? Mindre orolig eller arg? Kanske känns det mindre viktigt att kategorisera personer i olika fack eller att döma de omkring dig efter hur dem ser ut?

För att gå vidare med din personliga utveckling och undvika falla tillbaka i destruktiva tankemönster, fundera över hur du kan använda verktygen från terapin för att fortsätta leva ett liv med mer glädje och frihet.
Börja om igen

steg 7

Steg 7: Att möta sina känslor

Den kanske viktigaste delen i terapin, nämligen att faktiskt närma sig de situationer, personer och saker som du känner dig obekväm inför. Det handlar om att ändra sina beteenden, för att därmed ändra sina tankar och känslor. Vi måste möta det vi räds för att lära oss att hantera det och att upptäcka att det som vi undvikit, kanske inte är så farligt som vi trott.

Syftet är att lära sig att tolerera ett obehag så att obehaget kan minska med tiden och att ge sig själv nya erfarenheter.
Till Steg 8

steg 6

Steg 6: Att testa sina tankar i praktiken

Ibland kan det kännas svårt att ändra på hur vi tänker. Det kan bero på att våra tankar inte överensstämmer med vårt beteende.

Om du inbillar dig att något är farligt och därför undviker det, blir det svårt att lära sig att det i själva verket är ofarligt. En viktig del i KBT handlar om att möta det du räds för, och att ge sig in i situationer du annars skulle undvika.
Till Steg 7

steg 5

Steg 5: Att bråka med sina tankar

Målet med Homofobiterapi är att du ska försöka tänka mer realistiskt och hjälpsamt, snarare än mer positivt. Målet är inte att försöka ta bort tankar, utan att tänka annorlunda och utifrån nya perspektiv.

I det här avsnittet ska vi ifrågasätta negativa och ohjälpsamma tankar. För varje fobisk tanke ska vi också försöka skapa en alternativ och hjälpsam tanke.
Till Steg 6

steg 4

Steg 4: Tankens makt

Tankarna vi bär på påverkar våra beteenden och känslor. Tyvärr är de sällan objektiva sanningar. Istället bör vi se på dem som oprövade hypoteser och antaganden. I det här avsnittet undersöker vi tankarna sakligt, likt en forskare som undersöker sin teori i en laboratoriemiljö.

För att arbeta med dina tankar behöver du först identifiera dem. Det kan låta självklart men kräver en hel del träning.
Till Steg 5

steg 3

Steg 3: Hur uppkommer en fobi?

Känner du obehag när du ser någon som inte följer normen för sexualitet och könsuttryck? Tycker du att män och kvinnor måste se ut på vissa, eller olika sätt? Dras du lätt med i en homofobisk jargong utan att du egentligen tänker på det

I det här avsnittet ska vi diskutera vilka faktorer som bidrog till att just din homofobi utvecklades.
Till Steg 4

steg 2

Steg 2: Värderingar och mål

Att vara ambivalent inför förändring är inte helt ovanligt. Förändring innebär ju trots allt att något nytt tillkommer i livet och sådan ovisshet kan vara skrämmande.

För dig som vågar, finns det mycket att vinna på att reflektera över vad du tänker, säger och gör. Vem vet, en ökad förståelse av världen omkring dig kanske leder till något bra?
Till Steg 3

steg 1

Steg 1: Vad är en fobi?

Det är vanligt att en drabbas av en fobi. Vissa utvecklar fobier för saker som egentligen är helt ofarliga, som svenska spindlar, att åka hiss eller att prata med en homo-, bi- eller transperson. Det går att utveckla fobier för precis vad som helst!

Kognitiv beteendeterapi är en metod som kan hjälpa personer med känslomässiga problem genom att förändra tankar och beteenden. Kanske vill du leva ett liv med mindre rädsla?
Till Steg 2

Vanliga frågor och svar

Varför behövs homofobiterapi?

År 2019 är det 75 år sedan homosexualitet avkriminaliserades i Sverige och 40 år sedan sjukdomsstämpeln togs bort av socialstyrelsen. Trots detta finns det fortfarande djupa fördomar och missuppfattningar om HBTQ-personer. Då risken för diskriminering och kränkning känns högst påtaglig väljer inte ens hälften av de som identifierar sig som HBTQ att vara öppna med det på sin arbetsplats.

Andelen HBTQ-relaterade hatbrott är fortsatt hög enligt Brå:s senaste sammanställning. Samtidigt uppger sig vissa religiösa grupper, både kristna och muslimska, kunna omprogrammera icke-heterosexuella. Runt om i världen, Sverige inkluderat, kränks, misshandlas och diskrimineras HBTQ-personer dagligen. Av den enkla anledningen bör vi göra vad vi kan för att motverka fördomar, både på strukturell nivå och på individnivå som terapi för homo-, bi och transfober.

Vem är homofobiterapi till för?

Homofobiterapi är behjälplig för människor som själva vill arbeta med sina fördomar och fobier för att kunna leva ett friare liv, utan oro och ilska. Terapin kan till exempel också vara till hjälp för en person som vill komma ut inför sin familj eller vänner.

Hur lång tid tar det att lyssna på homofobiterapi?

Terapin omfattar totalt åtta steg om ca 4-8 minuter/avsnitt. Varje avsnitt avhandlar ett specifikt ämne eller område och efterföljs av en övning. Att lyssna på samtliga avsnitt tar med andra ord inte så lång tid. Övningarna kräver däremot lite mer av lyssnaren för att ge resultat. Precis som med så mycket annat ger övning färdighet och bättre effekt.

Är homo-, bi- eller transfobi en sjukdom?

Nej, homo-, bi- och transfober betecknas inte som sjuka i klinisk mening. Dock kan detta tillstånd kraftigt begränsa och inskränka på den drabbades livskvalitet.

Varför har ni exkluderat bi- och transfobi i terapin?

Bi- och transfobi är inkluderade i terapin. Vi har valt att kalla den ”Homofobiterapi” för att enklare kunna kommunicera samt på ett tydligt sätt få allmänheten att förstå och ta till sig vårt budskap. I själva verket är det en kognitiv beteendeterapi för att motverka både homo-, bi- och transfobi.

Varför stöttar ni homofober istället för att satsa på HBTQ-personer?

I det här projektet, till skillnad från mycket av det vi annars gör, har vi valt att hjälpa HBTQ-personer genom att arbeta med individer som lider av homo-, bi-, och transfobi. I terapin försöker vi belysa hur de som känner sig obekväma inför HBTQ-personer, lider av en rädsla som är helt ogrundad.

Måste jag lyssna på alla avsnitt för att bli hjälpt?

Det går såklart att lyssna på enstaka avsnitt, men vi rekommenderar varmt att lyssna på alla steg i kronologisk ordning för att få ut så mycket som möjligt av terapin. Att bara lyssna på ett avsnitt blir lite som att ta en åttondel av en pencilinkur. Oftast är det bäst att lyssna på läkarens rekommendationer. 

Hur är Homofobiterapi framtagen?

Terapin är framtagen av en psykolog och är baserad på kognitiv beteendeterapi som är en erkänd metod inom psykologin. 

Hjälper kognitiv beteendeterapi mot fobier, homofobi inkluderat?

KBT eller kognitiv beteendeterapi är en väl dokumenterad och evidensbaserad psykoterapi/metod för att behandla fobier och andra problem.

Solidaritetsfonden

Genom Solidaritetsfonden bjuder West Pride in internationella gäster till festivalen som annars inte hade haft möjlighet att delta, då de inte kan leva öppet i sina hemländer på grund av förtryck och diskriminering.

Vi vill erbjuda dem en möjlighet att vara på en plats och i ett sammanhang där de kan vara öppna med sin sexualitet och inte behöva vara oroliga för våld eller förtryck. Vi vill ge dem en upplevelse där de kan känna glädje och stolthet över sig själva.

Läs mer om Solidaritetsfonden
West Pride är en konst- och kulturfestival som skapar trygga mötesplatser för hbtq-personer och lyfter upp normkritik och hbtq-personers livssituation. Festivalen är gratis för besökarna.
West Pride är en konst- och kulturfestival som skapar trygga mötesplatser för personer och lyfter upp normkritik och hbtq-personers livssituation. Festivalen är gratis för besökarna, 3-7 juni 2020.
Ansvarig utgivare West Pride | info@westpride.se | westpride.se